Wąż z Polietylenu

◂ Z powrotem |
Jakość

Bezwonny i bez smaku.
Odporne na działanie alkaliów, kwasów, soli alkoholu do temperatury 80°C

Tworzywo Kolor Twardość
Polietylen (PE)Przezroczysty n. a.
Artykuł Nr. Tworzywo ød1
mm
ød2
mm
s
mm
L
m
355 0118 Polietylen (PE) 1 1,8 0,4 100
355 1535 Polietylen (PE) 1,5 3,5 1 100
355 0228 Polietylen (PE) 2 2,8 0,4 100
355 0204 Polietylen (PE) 2 4 1 100
355 0304 Polietylen (PE) 3 4 0,5 100
355 0305 Polietylen (PE) 3 5 1 100
355 0405 Polietylen (PE) 4 5 0,5 100
355 0406 Polietylen (PE) 4 6 1 100
355 0507 Polietylen (PE) 5 7 1 100
355 0608 Polietylen (PE) 6 8 1 100
355 0609 Polietylen (PE) 6 9 1,5 100
355 0709 Polietylen (PE) 7 9 1 100
355 0710 Polietylen (PE) 7 10 1,5 50
355 0810 Polietylen (PE) 8 10 1 100
355 0811 Polietylen (PE) 8 11 1,5 50
355 0911 Polietylen (PE) 9 11 1 50
355 0913 Polietylen (PE) 9 13 2 50
355 1012 Polietylen (PE) 10 12 1 50
355 1013 Polietylen (PE) 10 13 1,5 50
355 1014 Polietylen (PE) 10 14 1 50
355 1214 Polietylen (PE) 12 14 1 50
355 1215 Polietylen (PE) 12 15 1,5 50
355 1216 Polietylen (PE) 12 16 2 50

Przynależność

Familienunternehmer
VGKL
REFA

© 2018 Deutsch & Neumann GmbH